homekrabičkybalící a kompletační službynáhradní plněníco je sociální pdnikkontakty

Název projektu: Krabičky v.d. – sociální podnik

Číslo projektu: CZ.1.06/3.1.02/01.07121

Trvání projektu: od 01. 03. 2011 – 31. 12. 2011

Stroje a zařízení pořízené v rámci projektu:
-- Digitální výsek ARISTOMAT CL 1317
-- Kašírovací stroj LAMBDA 1218
-- Kartonážní lepička SUMBEL CORONEL
-- Bigovací a perforovací stroj PD 70/75
-- Průmyslová řezačka DAHLE 585
-- Pracovní stoly a židle pro zaměstnance
-- Vybavení šaten
-- Skladové regály
-- Kancelářský nábytek
-- PC sestava včetně software a tiskárny
-- Dodávkový automobil Citroen Berlingo

Předmětem projektu je založení nového sociálního podniku, pořízení strojů a zařízení do kartonážní dílny, která bude poskytovat komplexní služby v pružné malosériové výrobě obalů včetně potisku a kompletace pro široký okruh zejména malých a středních firem. Záměrem projektu je vybudovat novou, trvale udržitelnou provozovnu na výrobu papírových obalů v malých sériích, v nízkonákladovém provedení.

Součástí podnikatelského záměru je nabídnout zaměstnání, další rozvoj a integraci žadatelům z řad osob sociálně i zdravotně znevýhodněných. Bude tak reagovat na nedostatek pracovních míst a to částečných úvazků pro občany s tělesným nebo smyslovým znevýhodněním. V rámci projektu se vytvoří 6 pracovních míst, z toho 4 pracovní místa pro cílovou skupinu zdravotně a sociálně znevýhodněných zájemců. Zaměstnávání osob se zdravotně i sociálně znevýhodněním se stává přínosem nejen ze sociálního, ale i z ekonomického hlediska. Práce v sociálním podniku umožní osobám se zdravotním znevýhodněním realizovat se v pracovním procesu, začlenit se do pracovního procesu, začlenit se do pracovního kolektivu, podílet se na rozhodovacím procesu firmy a získat tak důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti.

Projekt se snaží o rovnovážné propojení podnikatelské činnosti ve prospěch sociálních cílů, naplòuje základní priority a myšlenky a kombinuje integrační funkce (zapojení znevýhodněných) s udržitelným rozvojem a naplòuje principy sociální ekonomiky.


logo iop

Aktuality
Žádné aktuality nejsou zatím k dispozici....