homekrabièkybalící a kompletaèní službynáhradní plnìníco je sociální pdnikkontakty

Název: Krabičky v.d. – sociální podnik

Doba realizace projektu: 01. 05. 2011 - 30. 09. 2012

Popis projektu:
Projekt doplňuje stejnojmenný projekt IOP, který spočívá v pořízení strojů a zařízení kartonážní dílny.

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvoøení a zajištìní udržitelného zaměstnání pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním v běžném podnikatelském prostředí včetně jejich individuálního rozvoje prostřednictvím nové podnikatelské aktivity naplňující principy sociálního podnikání. V rámci projektu dojde rovněž k dalším aktivitám zejména vzdělávacího charakteru, integrace zaměstnanců zdravotně i sociálnì znevýhodněných. Pomocí individuálních vzdělávacích budeme rozvíjet a zdokonalovat pracovní dovednosti zaměstnanců jak v pracovní tak osobní rovině. Cílová skupina z hlediska principu rovných příležitostí je projekt zaměřen na pracovní uplatnění osob, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností nebo jsou již dlouhodobě nezaměstnány z důvodu svého zdravotního postižení.

Klíčové aktivity
-- Tvorba a implementace principù sociálního podnikání
-- Vytvoření a zachování pracovních míst
-- Zkušební provoz sociálního podniku
-- Den otevřených dveří
-- Vlastní provoz sociálního podniku

Projekt Krabičky v.d. – sociální podnik je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.


logo oplzz

Aktuality
Žádné aktuality nejsou zatím k dispozici....