homekrabièkybalící a kompletaèní službynáhradní plnìníco je sociální pdnikkontakty

Název: Sociální podnik - Krabičky, číslo projektu CZ.03.2.60./0.0/0.0/17_129/0014029

Doba realizace projektu: 1. 8. 2020 – 31. 1. 2021

Popis projektu:
Rozvoj výrobního programu dětské kreativní sady v sociálním podniku Krabičky – výrobní družstvo

Cíl projektu:
Cílem projektu je pomocí rozvojového výrobního programu výroba tvořivých sad vytvořit dvě pracovní místa pro osoby z cílové skupiny osoby se zdravotním znevýhodněním (chronickým duševním onemocněním). V rámci této podnikatelské aktivity dojde rovněž k upevnění principů sociálního podnikání. Pomocí individuálních vzdělávacích plánů budeme pokračovat v nastoleném trendu rozvíjení a zdokonalování pracovních dovednosti zaměstnanců v rovině osobní i pracovní.

Klíčové aktivity:

- Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílové skupiny
- Integrace osob ze znevýhodněných skupin
- Marketing sociálního podniku
- Provozování sociálního podnikání

Projekt Krabičky v.d. – sociální podnik je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Aktuality
Žádné aktuality nejsou zatím k dispozici....